O PROJEKTU

logo projektaSvrha projekta "Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!" je izgradnja svijesti stanovništva na području Općina Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt obuhvaća područje Općina Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra, čime je obuhvaćeno 14.613 stanovnika. Unatoč provođenju pojedinih mjera u svrhu odgovornog gospodarenja otpadom od strane odgovornih dionika, rezultati ne ukazuju na značajan uspjeh što znači da je vrlo mali broj građana uključen i pridonosi funkcioniranju održivog gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastajanja otpada, razvrstavanje, recikliranje, ponovnu uporabu predmeta i sl. Uzroci ovakvog stanja pripisuju se nedovoljnom znanju, neinformiranosti i nemotiviranosti građana o pravilnom i održivom gospodarenju otpadom, a to se stanje treba prevladati kontinuiranim provođenjem različitih izobrazno-informativnih aktivnosti koje predmetni projekt upravo omogućava.

Projekt je kroz izobrazno-informativne aktivnosti usmjeren na 14.613 stanovnika, 4.603 domaćinstava, 428 poslovnih subjekata koji aktivno djeluju na predmetnom području, 4 vrtića i 4 osnovne škole, te udruge u sklopu kojih djeluju žene, umirovljenici i mladi, kao i na širu javnost. Na svijest ciljnih skupina projekta (svi građani, mladi, umirovljenici, žene, djeca, poslovna javnost, osobe s invaliditetom) utjecat će se kroz provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti koje obuhvaćaju podjelu letaka, brošura, izlaganje plakata, emitiranje radio emisija, TV emisija, provedbu javnih i edukativnih tribina i radionica za djecu, objavljivanje elektronskih oglasa na internetskim stranicama te objavljivanje oglasa u tiskanim medijima, a sve na temu održivog gospodarenja otpadom.

Procjenjeni budući trendovi projekta bit će razvidni i kroz smanjenu količinu proizvedenog otpada na godišnjoj razini na području provedbe projekta, smanjen broj divljih odlagališta, te smanjeno zagađenje okoliša.


Print   Email