Provedene edukacijske radionice za djecu na temu održivo gospodarenje otpadom u sklopu projekta „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“

Foto O BistraSvrha radionica je edukacija djece o važnosti očuvanja okoliša, podizanje razine ekološke osviještenosti te razvijanje pozitivnog stava o prirodi.

Aktivnostima se želi doprinijeti usvajanju zdravih navika ciljane skupine, te razvijanju odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu odnosno samima sebi. Želi se podići razina ekološke osviještenosti
djece kroz usvajanje određenih znanja, stavova, vještina, spoznaje da je čovjek dio prirode i da trebamo zajedno djelovati kao odgovorna zajednica.

U sklopu radionica sudionici se educiraju o vrstama otpada kojeg stvaramo, kako i zašto djelovati u smjeru smanjivanja nastanka otpada, kako pravilno razvrstavati otpad koji nastane u domaćinstvima, gdje se sve otpad može i za neke vrste otpada mora odložiti, što znači ponovna upotreba predmeta (otpada) te važnost i značaj recikliranja.

U periodu od 15. do 17. svibnja 2019. održane su radionice za djecu, polaznike dječjih vrtića i polaznike osnovnih škola. Od jeseni će se nastaviti s provedbom novih radionica.

  • Foto-O-Bistra
  • Foto-O-Pua
  • Foto-vrti-Bistra
  • Foto-vrti-Jakovlje
  • Foto-vrti-Luka
  • Foto-vrti-Pua1
  • Foto-vrti-Pua2

Simple Image Gallery Extended


Print   Email