Održane javne i edukacijske tribine na temu održivo gospodarenje otpadom u okviru projekta „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“

Pua umirovljenici 1Protekli tjedan od 20. do 22. studenog održane su javne i edukacijske tribine na temu održivo gospodarenje otpadom u okviru projekta „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“

Svrha tribina je edukacija umirovljenika, žena i mladih o važnosti očuvanja okoliša, podizanje razine ekološke osviještenosti te razvijanje pozitivnog stava o prirodi. Aktivnostima se želi doprinijeti usvajanju zdravih navika ciljanih skupina, te razvijanju odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu odnosno samima sebi. Želi se podići razina ekološke osviještenosti kroz usvajanje određenih znanja, stavova, vještina, spoznaje da je čovjek dio prirode i da trebamo zajedno djelovati kao odgovorna zajednica.

U sklopu tribina sudionici se educiraju o vrstama otpada kojeg stvaramo, kako i zašto djelovati u smjeru smanjivanja nastanka otpada, kako pravilno razvrstavati otpad koji nastane u domaćinstvima, gdje se sve otpad može i za neke vrste otpada mora odložiti, što znači ponovna upotreba predmeta (otpada) te važnost i značaj recikliranja.

 

U periodu od 20. do 22.11.2019. godine održane su tribine i radionice kako slijedi:
1. Umirovljenici Bistra 20.11.2019.g. – provedba javnih i edukacijskih tribina - 14 umirovljenika
2. Umirovljenici Pušća 20.11.2019.g. – provedba javnih i edukacijskih tribina - 7 umirovljenika
3. Žene Pušća 20.11.2019.g. – provedba javnih i edukacijskih tribina - 10 žena
4. Mladi Luka 21.11.2019.g. – provedba javnih i edukacijskih tribina - 16 mladih
5. Žene Jakovlje 22.11.2019.g. – provedba javnih i edukacijskih tribina - 11 žena

 

  • Bistra-umirovljenici-1
  • Bistra-umirovljenici-2
  • Jakovlje-ene-1
  • Jakovlje-ene-2
  • Luka-mladi-1
  • Luka-mladi-2
  • Pua-ene-1
  • Pua-ene-2
  • Pua-umirovljenici-1
  • Pua-umirovljenici-2

Simple Image Gallery Extended


Print   Email